Hivatkozva az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendeletben foglaltakra a szociális intézmények dolgozóinak heti teszteléséhez kapcsolódóan tájékoztatom, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fővárosi Kirendeltségéhez az e heti Antigén gyorstesztek (Genbody Covid-19 Ag) megérkeztek. 

Az intézmények részére biztosítandó gyorstesztek kiosztására a Kirendeltség 1087 Budapest, Kerepesi út 33. szám alatti székhelyén, 2020. december 1. napján 9 órától 12 óráig kerül sor. Tekintettel arra, hogy a gyorstesztek 25 darabos csomagolásban érkeztek, melyek megbontása általunk nem lehetséges, így kérjük, hogy az átvételre fenntartó, vagy fenntartó által meghatalmazott személy által kerüljön sor. 

A gyorstesztek átadása érkezési sorrendben, folyamatosan történik a munkatársaim koordinálása mellett, annak érdekében, hogy az átadás a lehető legrövidebb időn belül, a megfelelő távolság betartásával valósulhasson meg. Az átvevőnek az átadás-átvétel során maszk és védőkesztyű használata javasolt. 

A Korm. rendeletben foglaltak teljesítése érdekében kérem, hogy a holnapi napon a gyorsteszteket feltétlenül átvenni szíveskedjenek.

Tájékoztatom, hogy a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozattal felállított Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs döntése értelmében minden szociális szakellátást nyújtó intézmény, valamint a szociális alapszolgáltatások, átmeneti gondozást nyújtó intézmények és a gyermekvédelmi szakellátások számára rendszeresen biztosításra kerülnek a központi keretből a járványügyi védekezést szolgáló védőfelszerelések. Főváros illetékességi területén lévő intézmények vonatkozásában a védőeszközök kiosztását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest Főváros Kirendeltsége (a továbbiakban: Kirendeltség) koordinálja.
-   A alapszolgáltatást és átmeneti ellátást nyújtó intézmények részére biztosítandó egyszer használatos sebészeti szájmaszkok, vizsgálókesztyűk és fertőtlenítőszerek kiosztására a BOK (Syma) csarnok 1148 Budapest, Ifjúság útja 2. cím alatt - 2020. november 30 - december 01 - kerül sor a mellékelt táblázatok szerint időbeosztásban.
Ide kattintva megtekinthető
Az érintett intézmények részére cca. 4 heti adag kerül kiosztásra, így ezúton kérem, hogy lehetőség szerint nagyobb méretű gépjármű álljon rendelkezésre. Meghatalmazás rendelkezésre állása esetén lehetséges több fenntartó vonatkozásában a védőeszközök átvétele.
A védőeszközöket raktározási kapacitás hiányában a Kirendeltség nem tudja tárolni, ezért kérem, hogy azok elszállításáról feltétlenül és maradéktalanul gondoskodni szíveskedjen a fentiekben megjelölt helyszínen és időpontban.
A védőeszközök átadása a táblázat szerinti időrendben folyamatosan történik a munkatársaim koordinálása mellett, annak érdekében, hogy az átadás a lehető legrövidebb időn belül, a megfelelő távolság betartásával valósulhasson meg. Az átvevőnek az átadás-átvétel során maszk és védőkesztyű használata kötelező. A csarnokba való belépést megelőzően testhőmérséklet mérést végzünk.

Tájékoztatom, hogy a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020. (I. 31.) Korm. határozattal felállított Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs döntése értelmében minden szociális szakellátást nyújtó intézmény, valamint a szociális alapszolgáltatások, átmeneti gondozást nyújtó intézmények és a gyermekvédelmi szakellátások számára rendszeresen biztosításra kerülnek a központi keretből a járványügyi védekezést szolgáló védőfelszerelések. Főváros illetékességi területén lévő intézmények vonatkozásában a védőeszközök kiosztását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest Főváros Kirendeltsége (a továbbiakban: Kirendeltség) koordinálja.
-   A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények részére biztosítandó egyszer használatos sebészeti szájmaszkok és fertőtlenítőszerek kiosztására a BOK (Syma) csarnok 1148 Budapest, Ifjúság útja 2. cím alatt - 2020. november 26-án - kerül sor a mellékelt táblázat szerinti időbeosztásban.
Ide kattintva megtekinthető
-   A szociális szakosított ellátást nyújtó intézmények részére biztosítandó fertőtlenítőszerek kiosztására a BOK (Syma) csarnok 1148 Budapest, Ifjúság útja 2. cím alatt - 2020. november 26-27-én - kerül sor a mellékelt táblázat szerinti időbeosztásban.
Ide kattintva megtekinthető
Az érintett intézmények részére cca. 4 heti adag kerül kiosztásra, így ezúton kérem, hogy lehetőség szerint nagyobb méretű gépjármű álljon rendelkezésre. Meghatalmazás rendelkezésre állása esetén lehetséges több fenntartó vonatkozásában a védőeszközök átvétele.
A védőeszközöket raktározási kapacitás hiányában a Kirendeltség nem tudja tárolni, ezért kérem, hogy azok elszállításáról feltétlenül és maradéktalanul gondoskodni szíveskedjen a fentiekben megjelölt helyszínen és időpontban.
A védőeszközök átadása a táblázat szerinti időrendben folyamatosan történik a munkatársaim koordinálása mellett, annak érdekében, hogy az átadás a lehető legrövidebb időn belül, a megfelelő távolság betartásával valósulhasson meg. Az átvevőnek az átadás-átvétel során maszk és védőkesztyű használata kötelező. A csarnokba való belépést megelőzően testhőmérséklet mérést végzünk.
Várhatóan a jövő hét folyamán (2020. év 49. hete) az alapszolgáltatást és átmeneti ellátást nyújtó szervezetek részére egy havi mennyiségű egyszer használatos sebészeti szájmaszk, vizsgálókesztyűk, továbbá kéz- és felületfertőtlenítő is kiosztásra kerül. Az osztás időpontjáról a Kirendeltség a későbbiekben részletes tájékoztatást nyújt.

Tisztelt Fenntartó!

Az intézményekben elvégzett SARS-CoV-2 tesztelésről készített/felvett adatlapok és jelenléti ívek egy példányát a vizsgálatot végzők legkésőbb a teszt elvégzését követő napon (lehetőleg kézbesítővel és ne postai úton) juttassák el az illetékes megyei tisztifőorvoshoz!